Forside / Nyheder / Emballage er ikke problemet – men løsningen!

Emballage er ikke problemet – men løsningen!

Cirka 200 deltagere havde den 30. marts fundet vej til Marienlyst Badehotel i Helsingør. De kom fra hele Norden og havde sat hinanden stævne for at høre mere om fremtidens miljøudfordringer og hvad emballagebranchen har at byde på i den forbindelse. Og det er ikke småting. Den korte udlægning er: emballage er ikke problemet, men løsningen.

Per Arild fra Visutech havde taget eksempler på digitalt trykte fleksible emballager. Visutech har allerede solgt 16 HP Indigoer primært til etiketmarkedet, men ser et stort potentiale i digitaltryk af fleksible emballager.

Arrangementet var sat i søen af Dansk Flexo Forum og SweFlex og bestod af en konferencedel og en udstilling, hvor en række markante leverandører, som blandt andre Visutech, UPM Raflatech, SunChemical, DuPont, RC Group, Antalis, Tesa, Esko, Hybrid Software og Polyprint, stillede sig til rådighed med produktfremvisninger og information.

Fra hård til blød emballage
Konferencedelen havde miljøet i fokus og blandt andet plastik var på dagsordenen. Første taler var Lucy Cowton fra Futamura, som er en af verdens største leverandører af plastikemballage. Lucy Cowton fortalte om en generel tendens væk fra hårde emballager og mod bløde og lettere emballager, hvilket i sig selv rummer en miljøfordel, da energiforbruget på transport af emballage derved reduceres. Futamura har udviklet plastikemballagen NaturaFlex, der i vid udstrækning er baseret på pulp fra certificerede skove, og afhængig af hvilken kvalitet man anvender kan emballagen være industrielt komposterbar, konsument komposterbar eller ligefrem nedbrydelig i vand. Lucy Cowton på pegede dog, at en af de vigtigste parametre for at emballage skal være positiv for miljøet er, at der etableres nogle effektive genindvindingssystemer.

Emballér varen og spar mange penge
Det var Jannicke Jennsjö fra BillerudKorsnäs, som formulerede budskabet: Emballage er ikke problemet, men løsningen! I sit indlæg pegede hun på det ressourcespild der er, fra at friske frugter og grønsager fremstilles og til de når frem til forbrugeren, hvor de bruges eller kasseres. Hun refererede til en undersøgelse der viste, at man kan reducere 42% (!) af dette spild ved at emballere varerne. Det koster naturligvis noget at emballere, men hendes påstand er, at udgiften typisk ville ligge i størrelsesordenen 5% af varens pris, hvilket sammenlignet med spildet må anses for at være en bagatel.
I troen på at markedet går denne vej, har BillerudKorsnäs netop valgt at investere €600 mio. I en ny kartonmaskine med en kartonbredde på 8,6 meter og en kapacitet på 550.000 tons årligt når den er fuldt udbygget i 2024.

Mette Herrefoss, DS Smith Packaging

Hyldeklar sekundær emballage forbedrer økonomien
Mette Herrefoss fra DS Smith Packaging indledte sin præsentation med at fortælle, at bølgepapindustrien allerede er der, hvor de fleste andre ønsker at være. 88% af deres råvarer er genbrugsmateriale, produkterne er 100% biologisk nedbrydelige og de kommer fra 100% fornyelige ressoucer. Men det betyder omvendt ikke, at de læner sig tilbage i stolen hos DS Smith Packaging. De har blandt andet lavet en analyse der viser, at det største spild sker de sidste 15 meter før varen når hylden. Når emballager skal identificeres, åbnes og stilles på hylderne sker der et forbavsende stort spild. For at imødegå dette, arbejder de i DS Smith Packaging på at udvikle især sekundære emballager, der er let identificerbare, lette at åbne, lette at placere på hylderne, lette at genfylde og holde varen pæn i, lette for forbrugeren at shoppe i og endelig lette at bortskaffe/genindvinde. For som Mette Herrefoss siger, så vil et intelligent design af en retail-emballage reducere spild og øge indtjeningen hos deres kunder.

Tænk din miljøstrategi godt igennem
Marianne Bigum, fra det danske miljø- og fødevareministerium, fortalte om de miljømæssige initiativer nationalt, på nordisk og ikke mindst europæisk plan. EU kommissionen har meddelt, at de vil lave en strategi for cirkulær økonomi med særlig fokus på plastik.
Fokus er i høj grad på etablering af effektive genindvindingssystemer, og i den forbindelse påpegede hun en problematik omkring bioplast, som faktisk kan være et problem ved opbygning af plastretursystemer, da det kan ”forurene” den almindelige plastgenindvinding. Så man skal tænke sig godt om, inden man beslutter sig for hvilken slags plastik man vil anvende, og ikke mindst hvilken cirkulær strategi man vil følge, for som Marianne Bigum sluttede af med at sige: By optimizing a bad system – you only get something which is perfectly wrong.

Dagen rummede mange flere indlæg end de her nævnte, og man kunne blandt andre høre Jonas Engberg fra IKEA, Karen Marie Tybjerg fra Arla og Signe D. Frese fra COOP fortælle om deres respektive virksomheders måde at angribe den emballagemæssige miljøudfordring på.

Der var et fint traktement og en god stemning i udstillingshallen.

Om Søren Winsløw

Mit hjerte banker for at tilvejebringe og formidle viden og information, så det giver mening og værdi, og som kan løfte den enkelte, gruppen, organisationen eller branchen.