Forside / Nyheder / Marked / Bogproduktion: Hvad ønsker forlagene?

Bogproduktion: Hvad ønsker forlagene?

Bogen er ikke død. E-bogen har ikke slået den fysiske bog helt af banen endnu. Og på det hjemlige marked, har boghandlerkæden Bog & Idé besluttet sig for at lægge et mere dedikeret fokus på bogen, og knap så meget på kuglepenne, postkort, spil og legetøj.

Kan vi så beholde bogproduktionen i Danmark – eller flytter den til billigere produktionslande? Hvad betyder mest for forlagene, når de skal vælge tryk-samarbejdspartner?

Det har Toptryk Grafisk undersøgt med en omfattende, men dog nok ikke videnskabelig undersøgelse. 1.246 danske forlag blev kontaktet, hvor mange, der responderede, vides ikke. Vi har fået lov til at gengive resultaterne.

Kunderne fik en række spørgsmål og fik tre svarmuligheder: Stor betydning, Nogen betydning og Ingen betydning.

Det kan undre, at rimelig mange svarer “Ingen betydning” til spørgsmål som fx “Mulighed for læsebånd” (68 procent) – ikke mindst set i lyset af de meget tykke bøger, der udgives i dag. Til gengæld er der en rimelig god interesse for “Sort/hvide bøger med enkelte farvesider til lille merpris” (73 procent stor og nogen betydning).

At gratis faglig kompetent rådgivning og support på dansk ønskes af 94 procent kan nok til gengæld ikke undre så meget.

Det samme gælder med hensyn til konkurrencedygtige priser, hvor mere end 90 procent svarer, at det har “stor eller nogen betydning” – både i forhold til udenlandske priser og i forhold til det danske marked (99 procent).

Muligheden for akut og hurtig levering har betydning for 70 procent. Det kan betyde en fordel for lokale trykkerier, eller trykkerier, der forstår at få en fleksibel og effektiv produktion såvel som logistik sat i værk.

Men hastighed er ikke vigtig i alle processens faser. Fx mener hele 43 procent, at det er uden betydning, at kunne få prøvebog på oplagspapir fra dag til dag.

Om Lis Lykke

Jeg er i den grad en livsnyder og sætter stor pris på en lækker middag sammen med familie eller venner, privat eller på en god restaurant. Jeg er ikke den helt store madkunstner, men kan lide at planlægge og tilberede en middag, der ikke er for indviklet, men gerne lidt ny og uprøvet.