Forside / Nyheder / Fagfolk samlet til nørderi om digital foliering
Hans-Henrik Uttenthal gennemgår testmaterialet for tilhørerne. på et gå-hjem-møde om digital foliering
Hans-Henrik Uttenthal gennemgår testmaterialet for tilhørerne.

Fagfolk samlet til nørderi om digital foliering

Damgaard Jensen Kampagnebanner 20+21

Det var en pæn blanding af specialister og generalister der troppede op hos Uttenthal i sommervarmen den 6. juni. De kom for at høre om de forskellige digitale muligheder for forædling med folie og ikke mindst for at se de konkrete resultater, der var produceret i samarbejde med leverandørerne og Uttenthal.

Indledningsvis forklarede Søren Winsløw fra Print og Medier om testens tilblivelse, om de forskellige teknologier og om, hvordan de tre leverandører (MGI JetVarnish iFoil, Scodix Foil og Vivid Matrix) havde grebet testen an.

Der var fremstillet et omfattende testsæt på fire forskellige papirkvaliteter. Ikke alle kvaliteter blev udnyttet, men det blev til ialt 14 ark A4 papir, hvor de digitale løsninger kunne sammenlignes med en traditionel hot foil-løsning. Hver deltager på seminaret fik et testsæt.

En eksperts syn på mulighederne

Efter introduktionen fortalte Hans-Henrik Uttenthal om sit syn på både testen og de digitale løsninger. Hans-Henrik har fulgt udviklingen tæt de seneste seks år og er ikke i tvivl om at løsningerne vil finde stor udbredelse. Selv har de været lidt tilbageholdende med at investere, fordi et system i MGI/Scodix-klassen koster i omegnen af 2,5 mio DKK. Da det, med den nuværende teknologiske udviklingstakt skal afskrives over fem år, skal det generere en forholdsvis stor mer-omsætning for at tjene sig hjem. Og det er, som markedet ser ud fra Hans-Henriks skrivebord, en hård nød at knække. Vivid Matrix-løsningen, som i princippet er en kacheringsmaskine, koster godt 100.000 kroner og er derfor i en helt anden kategori med hensyn til workflow og integration. Kvalitetsmæssigt fulgte den ret godt med de dyre drenge.

Hans-Henrik Uttenthals indlæg affødte en livlig debat. Der blev blandt andet spurgt om, Uttenthals tilbageholdenhed ikke mindede en del om de traditionelle trykkeriers ditto, da det gjaldt digitale trykmaskiner for 5-10 år siden. Hertil svarede Hans-Henrik, at det kunne der være noget om, men at de helt sikkert vil investere. Det er bare spørgsmålet om hvornår. Om tiden så vil være forpasset, kan vi kun afvente og se. Indtilvidere er der installeret to MGI-systemer i Danmark hos henholdsvis LaserTryk og Dathoprint.

I Vivid Matrix-klassen er der solgt flere end 60 systemer i Danmark. Godt og vel et par håndfulde har Printech solgt og Neopost har solgt flere end 50. Vi opsummerer resultatet af testen i en artikel henover sommeren.

Hvad sagde deltagerne?

Karin Holt Andersen fra The Print People
Jeg er jo nørden, så jeg synes det var superfedt. Det var godt at se udviklingen, og hvilke muligheder der er. Og så var det også godt at se det udstyr, der var blevet præsenteret på udenlandske messer, som jeg ikke selv har besøgt.

Lise Bjerre fra Bjerres Trykkeri og Forlag samt Sanne Schmidt Petersen fra Arctic Paper diskuterer udbyttet af gå-hjem-mødet.

Lise Bjerre fra Bjerres Trykkeri og Forlag samt Sanne Schmidt Petersen fra Arctic Paper diskuterer udbyttet af gå-hjem-mødet.

Lise Bjerre fra Bjerre Tryk og Forlag
Det er inspirerende at se, hvad der er muligt. Jeg har endnu ikke så mange forespørgsler på forædling af mine produkter, men det er godt at vide, hvad der er muligt. Og det var et fint teknisk niveau.

Sanne Schmidt Petersen fra Arctic Paper
Spændende. Jeg deltog mest for at se, hvad man kan. Det var interessant at høre og se, hvad vej det går.

Bent Madsen fra BM Grafik
Interessant, men også lidt teknisk. Jeg bruger meget Lasertryk.dk. De sender gerne nogle prøver, så jeg kan se mulighederne. Men nu har jeg en bedre idé om, hvad der er muligt med en MGI, som de jo har hos Lasertryk.dk.

Jesper Nørbøll fra Media Mouse
Vi laver selv folieprægning. Jeg kom for at se prøverne, og høre hvad Uttenthal siger. De er eksperter, og det var værdifuldt for mig, at få deres mening.
Det var også interessant at opleve, hvor de andre deltagere er i relation til forædling. Jeg kunne også godt lide den ”nørdede” del.

Om Søren Winsløw

Mit hjerte banker for at tilvejebringe og formidle viden og information, så det giver mening og værdi, og som kan løfte den enkelte, gruppen, organisationen eller branchen.