Forside / Nyheder / Marked / Gennembrud for PDF til emballageproduktion
Emballagen venligst stillet til rådighed af Scandisales og KURZ.

Gennembrud for PDF til emballageproduktion

P&M sommerferiebanner SIPP/AGI kampagnebanner når plads

Gent Workgroup (GW), den internationale organisation for udvikling og formidling af bedste praksis inden for grafisk produktion, glæder sig over, at det arbejde, de startede omkring ”Procestrin til emballage- og etiketproduktion”, nu er vedtaget som en international standard. Den nye ISO-standard er et vigtigt skridt til at standardisere og automatisere produktionsprocessen for emballage baseret på PDF-filformatet.

PDF manglede accept i emballagemiljøet

PDF-filer i et emballage-workflow indeholder normalt det design, der skal trykkes, samt elementer der ikke skal trykkes. Det gælder fx skære-, bukke- og falseinformation, der skal give emballagen sin endelig form. GW identificerede for mange år siden manglen på standardisering i disse procestrin, og som var en hindring for accept af PDF som standardformat i dette miljø.

Bedste praksis til international standard

Emballageudvalget i GW stillede forslag om at anvende metadata knyttet til valgfrie indholdsgrupper (almindeligvis kendt som lag) i PDF-dokumenterne. De skulle formidle standardiserede oplysninger om elementer, der er nødvendige i de forskellige procestrin i produktionsprocessen. Dette forslag blev derefter drøftet i International Standards Organisation (ISO) og er blevet vedtaget som international standard ISO 19593-1.

Lieven Plettinck, direktør Software Engineering hos Esko og medformand for Emballageudvalget i GW, siger:
– Med vedtagelsen af ISO 19593-1 er der taget et vigtigt skridt i retning af at øge produktiviteten i emballageproduktionen, og vi er glade for, at vi har været kunne bistå i udviklingen af denne vigtige standard. Nu har vi et formelt, standardiseret værktøj til at formidle digitale data i PDF-filer, i hele pakken forud for produktionen. Det vil dramatisk reducere behovet for manuel indgriben og minimere muligheden for menneskelig fejl i et komplekst og stærkt konkurrencedygtigt globalt emballeringsmiljø.

GW og ISO er naturlige allierede

GW blev grundlagt i 2002 for at arbejde på bedste praksis inden for grafiks produktion. Dens medlemmer kommer fra software- og hardwareleverandører, grafiske organisationer, uddannelsesfaciliteter og trykkerier, udgivere og emballagevirksomheder. På grund af sin praktiske tilgang og eksperter inden for fagområdet er det i stand til hurtigt at udvikle specifikationer og forslag omkring standardisering i grafiske arbejdsprocesser. Disse bedste fremgangsmåder er ofte bygget på ISO-standarder (fx PDF/X), men de inspirerer også ofte ISO-udvalg i deres standardiseringsarbejde.

Om Søren Winsløw

Mit hjerte banker for at tilvejebringe og formidle viden og information, så det giver mening og værdi, og som kan løfte den enkelte, gruppen, organisationen eller branchen.