Forside / Artikler / Netværksgruppe 15 handler mest om forretning
Netværksgruppe 15 har 35 medlemmer, som mødes otte gange om året for at skabe nye arbejdsrelationer og ikke mindst at dele erfaringer og høre om nye tendenser og andre måder at drive virksomheder på.

Netværksgruppe 15 handler mest om forretning

P&M sommerferiebanner

En artikel i Print og Mediers marts nummer (magasinet), om nogle unge iværksættere der søgte netværk, inspirerede Erik B. Krog fra Rosendahls til at kontakte undertegnede. Anledningen var, dels at de omtalte iværksættere måske var mulige kandidater til Netværksgruppe 15, dels at slå et slag for netværksgrupper generelt og hvad man kan få ud af dem.

Netværksgruppe 15 er sjællandsk netværk af virksomheder, der er beskæftiget med grafisk produktion på den ene eller anden måde eller virksomheder der har tilknytning til branchen. Gruppen har 35 årsjubilæum næste år, og udspringer af en af de gamle brancheorganisationer. Deraf vist nok navnet. I dag fungerer den helt uafhængigt med 100 % egenfinansiering. Erik B. Krog kom selv ind i netværket i 2003 og har siden 2009 været formand, hvilket betyder, at han tager sig at stort set al planlægning. Det trives han heldigvis godt med.

Erik B. Krogh er til daglig salgschef i Rosendahls afdeling i Søborg. Derudover bestrider han rollen som formand i Netværksgruppe 15.

Temaaften fortæller lidt om netværkets udfordringer

Den 10. oktober afholdt netværksgruppen møde på Scandic hotel i Glostrup, hvor temaet var ejer- og generationsskifte med fokus på, hvordan man fastlægger værdien af en virksomhed. Et spændende tema, som jeg fik lov at overvære sammen med 23 af de 35 medlemmer i netværket. Men temaet fortæller måske også lidt om gruppens udfordringer. Det er en livlig men moden forsamling. Om rekrutteringen til gruppen siger Erik B. Krog:

– Det fungerer på den måde, at man anbefales af et eksisterende medlem. Vi er 35 medlemmer i dag og kan godt være i hvert fald 40. Vi opfordrer til, at man kigger mod de yngre generationer, både blandt kunder og kollegaer, for at få noget nyt blod ind. Vi har fået en del yngre ind de senere år, men vi er en større gruppe i den lidt tungere ende aldersmæssigt.

Men der skal ikke være nogen tvivl om, at der er fokus på forretning og sikre medlemmerne inspirations- og erfaringsudveksling. Ideen med netværket er delvis at dykke ned i forskellige problemstillinger, som interesserer på tværs af virksomheder og specialer, men frem for alt at etablere forbindelser, der kan skabe nye forretninger. Derfor er det også vigtigt, at få forskellige typer virksomheder med i netværket.

Netværket løser opgaver for hinanden

Et af de nyeste medlemmer er administrerende direktør Bo Andersen fra Express A/S, som beskæftiger sig med datahåndtering, dialog- og direct marketing. Han fortæller:

– På mit første møde skulle jeg fortælle om mig selv og min virksomhed, og hvad jeg kunne tilbyde netværket. Jeg fornemmede hurtigt, at der er et fint sammenhold, og at man kan diskutere mange ting ret åbenhjertigt. Og selvom det er bare anden gang jeg er her, så har jeg allerede samarbejdet med en af mine ”nye venner” om en papemballage vi skulle bruge, og jeg har også fået lavet en ny aftale om affaldshåndtering.

Derudover understreger Bo Andersen, at netværket har stor betydning for at kunne holde sig opdateret, både på hvad der foregår i branchen, men også på de temaer som gruppen vælger at dykke ned i.

Også åben for iværksættere

Erik B. Krog fortæller, at de afholder otte arrangementer om året, hvoraf de seks er faglige med gæsteforedragsholdere eller virksomhedsbesøg. De forsøger at holde en rød tråd i temaerne, som i år har været ”vores virksomhed”. De sidste to er sociale arrangementer, hvor man kan tage en ledsager med.

– Det ligger mig meget på sinde, at få nye kræfter ind i gruppen. Jeg kunne fx godt forestille mig, at vi kunne tage nogle iværksættere ind, som vi kunne hjælpe i gang med deres projekt. Dels for at udnytte vores betydelige erfaring og netværk, men også for vores egen skyld, så vi får skabt forbindelse til de nye i branchen. Jeg er sikker på, at der er nogen derude, hvor vi gensidigt kunne have glæde af hinanden, slutter Erik B. Krog.

Skulle du vær nysgerrig på, om Netværksgruppe 15 kunne være noget for dig, er du velkommen til at kontakte Erik B. Krog hos Rosendahls i Søborg.

De fleste arrangementer har et fagligt indhold, der skal gøre gruppen klogere på fx influencer marketing eller hvordan man skaber værdi i sin virksomhed.

Om Søren Winsløw

Mit hjerte banker for at tilvejebringe og formidle viden og information, så det giver mening og værdi, og som kan løfte den enkelte, gruppen, organisationen eller branchen.