Forside / Artikler / Kan en reprovirksomhed gavne miljøet på en større skala?
Thomas Hatvigsen fortæller om de nye Digimarc-barkoder

Kan en reprovirksomhed gavne miljøet på en større skala?

HL Repro ”partner op” med Digimarc om en ny barcode med spændende muligheder, blandt andet inden for affaldshåndstering.

Digimarc Corporation, der er et stort teknologiselskab i Oregon, arbejder world wide med løsninger inden for maskinlæsbare koder, der sikkert kan identificere alle former for indhold, fx lyd, video, emballering og billeder. HL Repro er en anerkendt virksomhed, der som den eneste i Nordeuropa dækker alle emballageteknologier.

Det virker derfor som et forståeligt valg, når Digimarc vælger HL Repro som deres strategiske samarbejdspartner i Nordeuropa.

Hos HL Repro forventer både Niels & Lars Hansson, virksomhedens ejere samt Thomas Hartvigsen, der er HL Repro’s Communication / Develop Manager, sig meget af det nye samarbejde.

Erstatter den gamle ”barcode”

Digimarc-koden er en erstatning af den gamle ”barcode”. Den rummer en række nye muligheder, som kan få stor betydning for emballagemarkedet, ikke mindst i relation til affaldshåndtering og miljø. Og så er det en stor fordel, at det ikke er nødvendigt at indføre ny teknologi, for at begynde at anvende Digimarc. Koderne kan anvendes i eksisterende trykprocesser.

Den store forskel er, at Digimarc er usynlig (eller næsten usynlig for det blotte øje), og så kan den rumme store mængder af information.

Interessante miljømuligheder

Niels Hansson fortæller engageret om de miljømæssige aspekter med de nye barkoder

En del af informationen kan fx være relateret til affaldshåndtering. Det betyder, at ved en scanning af fx brugt plastemballage, kan koden bruges til at affaldshåndtere korrekt. Og det er ikke noget problem at emballagen er mast, foldet eller krøllet sammen. Koden vil stadig kunne læses af scanneren.

– Ja miljødelen er meget interessant, kommenterer Niels Hansson.

Det unikke ved koden udover at den kan rumme meget store mængder af data, er at den som nævnt er næsten usynlig. Koden integreres over hele emballagen, og indarbejdes i designet, som ikke bliver skæmmet af den gamle og knap så ”fancy” sorte stregkode. Koden kan printes på alt, hård plast, blød plast, fleksible emballager, karton, metal, glas og tekstil med mere. Alene sidstnævnte giver nye muligheder for meget større genanvendelighed, når også tekstiler kan affaldssorteres ved hjælp af en usynlig kode.

Thomas Hartvigsen påpeger, at Digimarc-koden også kan hjælpe mod madspild. Mange fødevarer kasseres ude i supermarkederne, hvis fx den påmonterede thermo-label er blevet beskadiget eller krøllet sammen, så stregkoden ikke kan læses. Digimarc-koden er ikke sårbar på samme måde, da den som nævnt kan læses selv i iturevet tilstand. Derfor vil det ikke være nødvendigt at kassere produktet selv om etiketten skulle være krøllet.

– Teknologien hjælper os til at løse flere af tidens udfordringer, ikke mindst inden for miljø, kommenterer Thomas Hartvigsen.

Hurtigere scanning og ergonomiske fordele

Som det fremgår af billedet placeres barkoden overalt på emballagen. Det betyder væsentlig bedre håndtering for kassemedarbejdere

En anden stor fordel ved Digimarc er, at koden er placeret overalt på emballagen. Derfor vil der være en meget hurtigere kassebetjening, når hver enkelt vare ikke først skal vendes for at finde stregkoden. Det betyder ikke bare hurtigere betjening af kunderne, og dermed en besparelse på medarbejderne. Det betyder også, at medarbejderne ergonomisk får en meget bedre arbejdsplads og færre arbejdsrelaterede gener/skader.

Informationsmængden er stor

Den tredje fordel er informationsmængden. Koden læses af en ”red light”-scanner. Datakapaciteten er stor og kan også indeholde forhandleroplysninger, så det fx er tilpasset den enkelte retailer. Retaileren kan indlæse koden i deres system, så den matches med alle de informationer, de finder nødvendige, lige fra informationer til kunderne i form af video, billeder og opskrifter med mere til interne informationsbehov i virksomheden. Alt dette er brandowners data, og det ligger også hos dem.

Verdensstandard

Barkoderne er næsten helt usynlige, når de er færdigintegreret i designet

Der arbejdes lige nu sammen med GS1 om at udarbejde en verdensstandard for Digimarc-koden. HL Repro har som udvalgt partner adgangen til at bruge Digimarc-teknologien i hele Nordeuropa. Koderne skal implementeres hos HL Repro på det trykklare produkt.
– Det kræver stor ekspertise og viden om emballage at indarbejde koden i designet, så de er helt usynlige, fortæller Niels Hansson.

– Digimarc rummer så mange gode muligheder, så det er vores mission at få det udbredt så meget som muligt og så hurtigt som muligt. Det skulle gerne gå meget hurtigere med implementeringen end det i sin tid gik for stregkoderne, uddyber Niels Hansson, og Thomas Hartvigsen fortsætter: – Der er så mange ”Private Labels” i dag, derfor er det vigtigt, at vi får brandowners og retailers med ind over med det samme.

Print og Medier demonstrerer et eksempel på teknologien

Den grafiske branche er ofte – med urette – udskældt for at tryk er en stor belastning for miljøet – med Digimarc kan vi være med til at gøre noget godt, der måske er mere synligt over for forbrugerne. Det er interessant, og vi vil følge integrationen af den nye teknologi. I vores næste Print og Medier-magasin håber vi at kunne implementere en Digimarc-kode, så vores læsere selv kan opleve lidt af mulighedere.

Om Lis Lykke

Jeg er i den grad en livsnyder og sætter stor pris på en lækker middag sammen med familie eller venner, privat eller på en god restaurant. Jeg er ikke den helt store madkunstner, men kan lide at planlægge og tilberede en middag, der ikke er for indviklet, men gerne lidt ny og uprøvet.