Forside / Nyheder / Jura / Vækst gennem konsolidering?
Berit og Per Langenberg fra Langenberg Grafisk A/S fandt Ivan Tyrsteds indlæg særdeles spændende og følger op med en diskussion.

Vækst gennem konsolidering?

Müller Martini kampagnebanner – maj 2020

GRAKOM inviterede til en konference med titlen ”vækst og konsolidering”. Kort fortalt fordi, den mest farbare vej til vækst i et vigende marked er konsolidering – horisontalt og/eller vertikalt. Branchen har igennem de seneste mange år været karakteriseret ved konsolideringer, hvor de mange små er blevet spist af de lidt større, som igen er blevet spist af de store.

Panelet af talere var enige om, at konsolideringerne vil fortsætte en tid endnu. Men selv om løsningen for mange vil være et køb eller et salg, så er konsolideringsprocessen et scenarium med mange faldgruber. GRAKOM og konsulentfirmaet Medit Consult forsøgte med denne konference at sætte fokus på de væsentligste.

De fleste konsolideringer er ”horisontale”

Chef for GRAKOMs medlemsafdeling Michael Brockmann lagde for med at fortælle, at 85 % af GRAKOMs medlemsvirksomheder er ledet af ejeren, og at det er svært at drive trykkeri i Danmark. Det blev bakket op af cheføkonom Mads Lindegaard, der kunne fortælle om en markant overkapacitet og et stadigt faldende marked. En undersøgelse af, hvordan medlemmerne håndterer konsolideringer viser, at 73 % af konsolideringerne er karakteriseret ved, at man køber/sammenlægger sig med virksomheder, der kan det samme som en selv. Kun 10 % finder nye forretningsområder ved vertikal konsolidering (en sammenlægning med andre led i værdikæden).

Klavs Holm fra Medit Consult fortalte, at deres erfaring er, at man ofte kommer til at betale for meget for et opkøb, og at man typisk også undervurderer omkostningerne ved en sammenlægning. Det får så den konsekvens, at manglende likviditet/økonomi kommer til at stå i vejen for nye beslutninger.
Klavs Holm understregede, at det var vigtigt at have styr på egen butik, før man begiver sig ud i et køb. Det indebærer at have klar forretningsplan, dokumenterede procedurer og arbejdsgange samt at have en stabil drift. Når det er på plads, bør man udarbejde en business case på det mulige køb, og i dette have en systematisk risikovurdering.

Pas på prisen og undgå ”tantebestyrelser”

Advokat Nicolai Linneballe fra Knop & Co lagde vægt på, at man skulle være forsigtig med at lægge sig fast på en pris for tidligt. Enhver købsproces bør være styret af en indgående undersøgelse af sælgerens forhold, hvor kontrakter, aftaler, personale, udstyr, gæld m.m. kan vise sig at have en helt anden værdi end først antaget. I undersøgelsesfasen er det desuden vigtigt at få sammensat et stærkt team med mange forskellige kompetencer. Det skal til, for at man ikke stirre sig blind på fx en maskinpark.

For Søren Toft fra Danske Bank er det afgørende, at der er en holdbar business case og et godt cash flow. Det er ikke gjort med gode nøgletal. Hvis man ikke kan overbevise om forretningsideen, er banken typisk svær at få i tale. Søren Toft kommenterede også, at alt for mange små og mellemstore virksomheder har det, han kalder for ”tantebestyrelser”. Altså at de har ansat familie og venner og dermed ikke bliver tilstrækkeligt udfordret i deres forretningsmodeller og strategiske beslutninger. Så hvis man ønsker at sælge sin forretning, så er det en god ide at anskaffe sig en professionel bestyrelse i god tid inden, så man kan få trimmet butikken.

Hvordan fastholder man de rigtige medarbejdere?
En af udfordringerne ved en virksomhedsovertagelse er, at man ofte ønsker at komme af med nogen medarbejdere, men at fastholde andre, som ofte er dem med kundekontakt eller specialistviden. Underdirektør Christian Jensen fra GRAKOM fortalte, at de ofte er med i processen når det gælder afskedigelser, men sjældent når det gælder fastholdelse. Der er meget kompliceret jura inde over, og Christian Jensen understregede, at GRAKOM kunne være en stor støtte i denne proces.

De fleste opkøb går ikke som planlagt

Michael Bach Nielsen fra Medit Consult sagde, at internationale undersøgelser viser, at langt de fleste opkøb ikke går som planlagt. Det skyldes ofte konflikter mellem to sammenlagte ledelser eller virksomhedskulturer, og at man har overvurderet de synergier, som en fusion skulle være udtryk for. Det kunne fx være fordi man ikke sparer de forventede administrative omkostninger eller ikke får de krydsslagsgevinster, som der var lagt op til.

Ivan Tyrsted og Syddansk Universitet (SDU) kunne fortælle om et projekt de har gennemført vedrørende generationsskifte. Baggrunden var, at generationsskifter ofte mislykkes, og at Danmark står overfor 23.000 generationsskifter de kommende fem år.
For at imødegå de problemer som generationsskifte giver, er de ved at udvikle en værkstøjskasse sammen med D2i, Væksthus Syddanmark samt Ernst & Young. Den skal give små og mellemstore virksomheder (SMVere) mulighed for selv, at skabe rammerne for et succesfuldt generationsskifte. Ifølge Ivan Tyrsted, er chancen for succes størst, hvis det foregår gradvist.

Tankevækkende input

25 deltagere fra 10 medlemsvirksomheder var repræsenteret på dagen. Her i blandt søskendeparret Berit og Per Langenberg fra Langenberg Grafisk A/S. Om deltagelsen og arrangementet sagde Berit Langenberg:
– Vi har overtaget virksomheden efter vores forældre. Og selvom vi arbejder sammen i det daglige, så er det sjældent, at vi har taget os tid til at tage de lidt dybere diskussioner, som dagens tema lægger op til. Så bare det at vi er kørt sammen i bilen og har snakket om, hvad der skal ske i dag, det har været udbytterigt. Og med alt det tankevækkende input bliver turen hjem lige så interessant.
Per Langenberg tilføjer:
– Vi følte os lidt ramt af det med ”tantebestyrelserne”, og skal nok til at kigge lidt på muligheden for en professionel bestyrelse. Det har været en meget interessant dag og især Ivan Tyrsted kunne vi godt tænke os en nærmere snak med.

Om Søren Winsløw

Mit hjerte banker for at tilvejebringe og formidle viden og information, så det giver mening og værdi, og som kan løfte den enkelte, gruppen, organisationen eller branchen.