Forside / Nyheder / Marked / Trykkeriernes økonomi: Pessimismen er aftagende
Cheføkonom Mads Lindegaard fra GRAKOM peger på den fordsigtige optimisme, som trods alt kan læses ud af undersøgelsen.

Trykkeriernes økonomi: Pessimismen er aftagende

vikiallo kampagnebanner juni 2021

I slutningen af oktober afholdt Grakom et par seminarer med overskriften ”Trykkerienes økonomi og fremtid”. Det var til en afveksling seminarer, hvor der var mulighed for personligt fremmøde, og hvor Grakoms cheføkonom Mads Lindegaard havde kigget dybt i regnskaberne fra 277 virksomheder med branchekoden ”181200 Anden trykning”.

Udover den økonomiske gennemgang kunne han løfte sløret for Grakoms medlemmernes tro på fremtiden, Nationalbankens forventninger til 2021 og ikke mindst regeringens seneste tiltag, som kan blive til gavn for den grafiske industri i Danmark. Den overordnede konklusion var, at pessimismen er aftagende.

Den økonomiske analyse

Den økonomiske analyse bestod i en sammenligning mellem 2018 og 2019. Mads Lindegaard pegede på, at indtjening var stege markant fra 2018 til 2019, nemlig fra 52 til 132 mio. kr., hvilket også afspejlede sig i at egenkapitalforrentningen i gennemsnit var steget fra 3,3 % til 8,1 %.

Kigger man på, hvad virksomhedernes størrelse betyder for, hvordan de klarer sig, ser det ud til, at det er en fordel at være mellemstor virksomhed i 2019. For de mellemstore virksomheder lå afkastningsgraden på omkring 10 %, hvilket markerede en pæn stigning i forhold til året før, hvor den havde ligget omkring 5 %. For både de små og store virksomheder var udviklingen omtrent status quo med en afkastningsgrad på henholdsvis 7 % og 1,5 %.

Virksomhedernes robusthed afhænger også meget af deres størrelse. Som et tal for robustheden anvendes ofte soliditeten, som er egenkapitalen udtrykt som procent af aktiverne. Her hører man ofte, at den helst skal ligge på 30-40 %. Den ligger for de mellemstore og store trykkerier på 40-45 % i gennemsnit, mens de små ligger helt ned omkring 15 % og altså er en mere udsat gruppe.

Mads Lindegaard forklarede soliditeten med, hvor længe man kunne betale løn til sine medarbejdere alene ved hjælp af egenkapitalen. Her kunne de store virksomheder betale løn i mere end et år, mens de små kun kunne klare sig i to måneder. Konklusionen på den økonomiske analyse var, at virksomhederne stod bedre rustet ved udgangen af 2019 end de gjorde ved udgangen af 2018.

Men så kom coronaen

Og den ramte hårdt. Ved hjælp af fem spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne er det lykkedes Grakom at tage temperatuen på branchen på fem forskellige tidspunkter fra marts og frem til nu. Hvor hårdt ramt er de, og hvad tror de der sker om lidt?

Trykkerierne havde over en bred kam et omsætningsfald på over 30 % i 2. kvartal. Værst så det igen ud for de små. I 3. kvartal var det fortsat situationen for de små trykkerier, mens de større kunne se omsætningsfaldet reduceret til 10 % i forhold til året før.

Grakom har på bagrund af lønstatistikker anslået at godt 7 % af medarbejderne er blevet afskediget i perioden. Til gengæld har 23 % af virksomhederne svaret, at de forventer at afskedige medarbejdere i de kommende måneder for at tilpasse sig den nye omsætningssituation.
Trykkerierne svarer desuden, at de har en stigende ordretilgang men fra et lavt niveau.

Om forventninger til 2021 siger næsten 50 % af de mellemstor og store virksomheder, at de forventer en lidt, noget eller meget højere omsætning i 2021. Optimismen er mere behersket blandt de små, hvor kun 15 % forventer højere omsætning.

Nationalbanken spår et godt 2021

Ledigheden steg markant i de tre første måneder af krisen. Fra omkring 130.000 til 180.000. Siden er den faldet stille og roligt og ligger nu på omkring 155.000.

Den generelle omsætning af varer i samfundet faldt hurtigt i krisens begyndelse, men de seneste måneder ligget på et normalt niveau. Der er dog store udsving i forskellige brancher. Fx er fly- og oplevelsesindustrien hårdt ramt mens markedet for boligartikler, tøj og sko ligger over gennemsnittet.

Nationalbanken spår, at bruttonationalproduktet falder med – 3,6 % i år, men at det stiger igen til næste år med + 3,6 %. Baggrunden er blandt andet den, at krisen ikke skønnes at være en økonomisk krise, men derimod en sundhedskrise. Dansk økonomi har klaret sig fornuftigt igennem indtil nu, og vi er et af de lande, der har været mindst ramt økonomisk.

Køb grønt og køb dansk

Mads Lindegaard kunne afslutningsvis fortælle, at mange medlemmer melder om stigende interesse for at købe bæredygtige tryksager. Dette budskab er også nået ind på Christiansborg, hvor Miljø- og Fødevareministeriet den 29. oktober bekendtgjorde at offentlige indkøb fremover skal være miljømærkede, og samtidig bekendtgjorde Finansministeriet, at bæredygtighed og klima skal være pejlemærker for offentlige indkøb for et trecifret milliardbeløb. Det kan falde som en appelsin i turbanen for de danske grafiske virksomheder, der, ifølge Grakom, er verdens grønneste.

Om Søren Winsløw

Mit hjerte banker for at tilvejebringe og formidle viden og information, så det giver mening og værdi, og som kan løfte den enkelte, gruppen, organisationen eller branchen.