Forside / Nyheder / Marked / Hvordan ser det ud med miljømærkningen på reklameartikler?
Carsten Bøg var styrmand på webinaret om miljømærkning på reklameartikler.

Hvordan ser det ud med miljømærkningen på reklameartikler?

Mange promotion-virksomheder oplever, at kunderne stiller ofte lidt diffuse krav om bæredygtige eller miljøvenlige produkter. Men hvordan imødekommer man disse på en seriøs og ansvarlig måde?

Med Carsten Bøg ved roret afholdt Grakom den 13. januar to timers webinar om emnet, som havde tiltrukket knap 20 deltagere. DPA-gruppen (de tidligere medlemmer af Danish Promotion Association) fik et overblik over kompleksiteten, nogle konkrete advarsler og ikke mindst gode råd om, hvordan de kommer i gang eller videre.

Carsten Bøg indledte med at understrege, at udfordringen for sælgere af reklameartikler er særlig stor, fordi de typisk er mere handels- end produktionsvirksomheder. Produktporteføljen kan være enorm og indeholde både drikkevarer, fødevarer, tekstiler, elektronik, kontorartikler og meget andet. Det gør det i sig selv til en meget stor opgave at holde styr på de mærkninger, regler og krav, som kunder, myndigheder eller de selv efterspørger. Oven i dette vil import fra ikke EU-lande betyde, at man får et særligt ansvar for at produktet overholder EU-lovgivning.

Hvad gør man, når kunderne vil have mere bæredygtighed?

Der findes allerede en række veldokumenterede og anerkendte mærker, som dog typisk er ret produktspecifikke. Det gælder fx FSC- og PEFC-mærkerne som begge omhandler træprodukter (og derigennem også papir, karton og pap). Det gælder også tekstilmærkerne Oekotex og GOTS (Global Organic Textile Standard). Fælles for dem er, at man skal være opmærksom på, om man må videresælge produkterne som certificerede, hvis man ikke selv er en del af den certificerede sporbarhedskæde.

Der findes en række andre mere generelle mærker som Svanen, Blomsten og Øko-mærket som også er karakteriseret ved at gælde bestemte produkttyper, men er noget bredere end fx FSC- og GOTS-mærkerne.

Et CSR-kodeks giver måske en bedre ramme?

Carsten Bøg gjorde sig til talsmand for at man bruger mærkerne, hvor man kan, men at det måske vil være en fordel for DPA-virksomhederne at sigte efter at fastlægge et branchespecifikt CSR-kodeks. Ved at opbygge sådan et kodeks og basere det på UN Global Compact og relevante dele af verdensmålene fortæller man sine leverandører, at man tager sit ansvar seriøst og kontinuerligt søger at forbedre forhold som fx sit miljøaftryk, genanvendelse og arbejdsmiljø.

Debatlysten var stor blandt deltagerne der udtrykte stor tilfredshed med arrangementet. Det blev således besluttet, at debatten, om hvordan man kommer videre i processen, tages op igen på det næstkommende medlemsmøde i DPA-Grakom. Interesserede kan evt. henvende sig til Carsten Bøg i Grakom.

Om Søren Winsløw

Mit hjerte banker for at tilvejebringe og formidle viden og information, så det giver mening og værdi, og som kan løfte den enkelte, gruppen, organisationen eller branchen.