Forside / Nyheder / Marked / Stigende priser på trykfarver

Stigende priser på trykfarver

vikiallo kampagnebanner juni 2021

På grund af stigninger i en række omkostninger forventes prisen på trykfarver at stige i hele Europa. Det er et sammenfald af flere forskellige elementer, der til dels har noget med corona-krisen at gøre.

Konkret drejer det sig om, at priserne på pigmenter, petrokemiske produkter, vegetabilske oliederivater og fragtomkostninger alle er stigende.

I en netop udsendt pressemeddelelse siger European Printing Ink Association (EuPIA), at de allerede nu ser den samlede effekt af de forskellige faktorer. Mens medlemmer af EuPIA fortsætter med at arbejde ihærdigt for at minimere effekten, kan det ikke undgås, at det påvirker prisen på trykfarver.

Pigmentpriser presses af stor efterspørgsel og miljøkrav

Allerede tidligt i første kvartal af 2021 har der været globale prisstigninger på pigmentråmaterialer. Drivkræfterne er primært høj efterspørgsel på tværs af alle industrier samt større indenlandske (miljø)krav i de producerende lande. Det giver ubalance i udbud og efterspørgsel, samt generelt højere omkostninger til pigmentkomponenter.

Prisstigningerne varierer meget fra region til region, hvilket skyldes betydeligt højere fragtomkostninger. Fragtkapaciteten er under corona-krisen reduceret betydeligt, som har resulteret i både højere priser og længere fragttider. Alt sammen med en øget usikkerhed til følge.

Stigende omkostninger på petrokemiske stoffer

Parallelt med pigmenterne er de petrokemiske råmaterialer (fx UV-harpikser, polyurethan-harpikser, opløsningsmidler og akrylharpikser) blevet dyrere.
Allerede i 2. kvartal 2020 steg omkostningerne i de fleste petrokemiske segmenter. Mangel på epoxyharpikser og stor efterspørgsel på polypropylenglycoler (som fx anvendes til fremstilling af fleksible skum) har presset priserne op.

Ugunstige vejrforhold forringer vegetabilsk olieproduktion

Palmeolieproduktionen er den laveste i tre år, og lagrene kan ikke kompensere for det manglende udbud. Ugunstige vejrforhold i USA og tørke i Latinamerika, har delvist ødelagt produktionen af sojaolie. Samtidig er kinesisk import og forbrug steget mere end forventet. Denne ubalance i udbud og efterspørgsel har påvirket priserne på vegetabilske olier og deres derivater, såsom alkydharpikser og estere, der er ryggraden i den trykfarve, som anvendes i både emballage- og publikationstryk.

400% stigning på fragt

Det underliggende problem, der påvirker hele den globale handel, er den kraftige reduktion af verdens skibstransport, som er forårsaget af corona-krisen. Den traditionelle containertransport skulle desuden være blevet mere kaotisk, med det resultat, at containere er sendt til de forkerte havne eller til havne, hvor de ikke hurtigt kan videredistribueres.
Spændet mellem kundernes efterspørgsel og det manglende udbud har resulteret i en alvorlig global mangel på fragtkapacitet. Ifølge EuPIA er priserne på containere mellem Kina og Europa steget med mere end 400% siden 4. kvartal 2020.

Opsummering

Råmaterialer og fragt udgør størstedelen af de samlede omkostninger til produktion af trykfarver. Det er derfor forventeligt, at et begrænset udbud kombineret med stigende efterspørgsel fra andre industrier vil resultere i højere trykfarvepriser. Oven i dette kommer så de stærkt stigende fragtomkostninger.

Om Søren Winsløw

Mit hjerte banker for at tilvejebringe og formidle viden og information, så det giver mening og værdi, og som kan løfte den enkelte, gruppen, organisationen eller branchen.