Forside / Nyheder / Marked / Fokus på grøn omstilling og valg af trykkeri i bogbranchen

Fokus på grøn omstilling og valg af trykkeri i bogbranchen

vikiallo kampagnebanner juni 2021

Med i alt 10 gennemarbejdede anbefalinger sætter Danske Forlag for alvor ”grøn bogproduktion” på dagsordenen i den danske bogbranche.

Anbefalingerne er resultatet af en kortlægning af igangværende og mulige tiltag baseret på kendte miljømæssige påvirkninger i hele bogens værdikæde – fra papirproduktion, design og trykning til distribution, salg og genanvendelse.

Arbejdet med grøn bogproduktion starter fra et højt udgangspunkt, da der i bogens værdikæde allerede i dag er en lang række tiltag, som understøtter bæredygtig bogproduktion. Først og fremmest er en meget stor del af bøgerne trykt på FSC-mærket papir, og hos trykkerierne har der igennem en årrække været fokus på at minimere de miljømæssige påvirkninger bl.a. gennem brug af forskellige certificeringsordninger og energieffektive løsninger.

Den danske bogproduktion er også favoriseret af, at man i Danmark har en stor del af distributionen samlet hos én distributør DBK. Det muliggør optimering ved distributionen af bøger til forhandlere og muliggør fælles indsatser i forhold til fx returnering af ikke solgte oplag.

Ambitionen er, at den danske forlagsbranche også i de kommende år udviser et aktivt og reelt medansvar for klima- og miljøpåvirkningen i bogproduktionen og dermed bidrager konkret til den grønne omstilling, som i de kommende år vil tage yderligere fart i både Danmark og resten af verden.

Danske Forlags 10 anbefalinger til en grønnere bogbranche

1. Design

Beslutninger i designfasen (valg af format, materialer osv.) har betydning for den miljømæssige påvirkning i hele bogproduktionen. Derfor anbefales det at udvikle en guide til foreningens medlemmer, så der kommer fokus på miljø- og klimapåvirkning i den indledende designfase.

2. Papir

Papirproduktion er et af de nedslag i værdikæden, hvor der er størst klima- og miljømæssigt aftryk, og det er et vigtigt mål for den danske bogbranche at øge anvendelsen af FSC-certificeret papir.

3. Tryk

Valg af trykkeri har stor betydning for bogens klima- og miljøpåvirkning. Det anbefales derfor, at Danske Forlag udvikler en guide, som kan bruges af forlagene til at vælge trykkerier, som arbejder med at understøtte grøn omstilling.

4. Emballage

Det anbefales, at DBK, som er den vigtigste aktør på dette område, sætter fokus på bæredygtig emballage og arbejder for udvikling af emballage i skræddersyede størrelser.

5. Energi

En stor del af CO2-udledningen skyldes i dag strukturelle forhold (energi- og vejnet m.m.), som bogbranchen kan have svært ved at påvirke. Dog er der allerede i dag mulighed for at gøre en forskel ved fx at indføre elbiler i leverancerne og anvende grøn energi til strømforsyning af lokaler.

6. Transport

Transporten fra DBK til forhandlere og slutkunder er udgivernes ansvar. Det anbefales at identificere mere bæredygtige alternativer til den nuværende benzin- og dieseldrevne transport samt at identificere områder, hvor transport kan undgås/minimeres.

7. Måling og rapportering

Der mangler i dag et fælles sprog for, hvordan man i branchen skal opgøre og rapportere om klima- og miljøpåvirkningen. Det anbefales, at Danske Forlag, i samarbejde med Den Europæiske Forlæggerforening (FEP), arbejder for, at der udvikles branche-specifikke standarder for opgørelser og rapportering om klima- og miljøpåvirkning på virksomheds- og produktniveau.

8. Støtte til nationale initiativer

Den grønne omstilling og opfyldelse af regeringens 70-procents-målsætning forudsætter politiske tiltag på nationalt og internationalt niveau. Gennem samarbejdet med Dansk Erhverv kan Danske Forlag støtte aktivt op om regeringens klimapartnerskaber og arbejde i Grønt Erhvervsforum. Det anbefales, at Danske Forlag her stiller sig til rådighed med branchenære virksomhedseksempler og eksempler på ’best practice’ i den grønne omstilling.

9. CSR og interne processor

Det er vigtigt, at den danske forlagsbranche også ser indad i egen virksomhed, når det handler om den grønne omstilling. Derfor anbefales det, at Danske Forlag udvikler en CSR-kontrolliste, der kan fungere som en guide til de af foreningens medlemmer, som ønsker at forbedre deres egen interne klima-og miljøpåvirkning.

10. Teknologi

Der findes stadig et stort, uudnyttet potentiale i udvikling og anvendelse af nye teknologier til fremme af grøn omstilling. Det kan fx være tilfældet med mere CO2-venlige produktionsmaterialer, forbedrede muligheder for ”print on demand” samt udvikling af datadrevne og mere intelligente marketingværktøjer, der giver bedre muligheder for at forudsige efterspørgslen og dermed begrænse overproduktion. Det anbefales, at branchen aktivt opsøger finansiering og forsknings- og udviklingssamarbejde med private teknologivirksomheder og vidensinstitutioner (såkaldte GTS’er) med henblik på at fremme brugen af nye teknologier i bogproduktionen.

Forslagene er offentliggjort i rapporten “Towards Environmentally Conscious Publishing” udgivet af Danske Forlag i november 2020.

Du kan læse hele rapporten her.

Om Søren Winsløw

Mit hjerte banker for at tilvejebringe og formidle viden og information, så det giver mening og værdi, og som kan løfte den enkelte, gruppen, organisationen eller branchen.