Forside / Nyheder / Marked / Stora Enso lukker to papirfabrikker i Norden
Kvarnsveden papirfabrik i Borlänge, et par hundrede kilometer nordvest for Stockholm.

Stora Enso lukker to papirfabrikker i Norden

Sign&Print Connect maj 21

Stora Enso har offentliggjort planer om permanent at lukke pulp- og papirproduktion på papirfabrikkerne Kvarnsveden og Veitsiluoto i henholdsvis Sverige og Finland. De planlagte lukninger ville finde sted i tredje kvartal 2021 og berøre direkte 670 mennesker i Finland og 440 mennesker i Sverige.

Papirefterspørgslen i Europa er faldet i over et årti. Denne tendens er yderligere accelereret på grund af pandemien, hvilket har ført til ændringer i forbrugeradfærden. Som følge heraf er der en betydelig overkapacitet på det europæiske papirmarked, hvilket har resulteret i historisk lave priser og udfordret mange papirfabrikkers indtjening. Både fabrikkerne i Kvarnsveden og Veitsiluoto er tabsgivende, og deres rentabilitet forventes også fortsat at være utilfredsstillende.

– Dette er tunge nyheder for vores virksomhed og vores kolleger på fabrikkerne. Desværre er vi i det hastigt faldende papirmarked nødt til at justere vores produktionskapacitet for at forbedre vores samlede konkurrenceevne. Dette betyder desværre lukning af urentable aktiver. Som meddelt sidste år har vi gennemgået vores strategi og fokuserer fremadrettet på emballage, bygningsløsninger og innovationer inden for biomaterialer, hvor vi ser et stærkt vækstpotentiale, siger Stora Ensos administrerende direktør Annica Bresky.

Finansielle virkninger

De planlagte lukninger vil reducere Stora Ensos papirproduktionskapacitet med 35% til 2,6 millioner ton om året. Stora Ensos årlige papirsalg vil falde med ca. 600 mio. EUR, og den operationelle EBITDA forventes at blive forbedret med cirka 35 mio. EUR årligt. Paper-divisionens andel af koncernens salg reduceres til lidt over 10% efter disse planlagte lukninger.

Stora Enso vil fortsat producere træfrie ubestrøgne (WFU) kontorpapirer, superkalanderede (SC) papirer, maskinbearbejdet (MFC) papir og bestrøget og ubestrøget bogpapir, standardavispapir på samt forbedret avispapir og andre avispapirspecialiteter på deres andre fabrikker i Belgien, Finland, Sverige og Tyskland.

Stora Enso skriver i deres pressemeddelelse, at der ikke træffes nogle endelige beslutninger vedrørende de planlagte lukninger før de lokale medarbejderforhandlinger er afsluttet.

Om Søren Winsløw

Mit hjerte banker for at tilvejebringe og formidle viden og information, så det giver mening og værdi, og som kan løfte den enkelte, gruppen, organisationen eller branchen.