Forside / Nyheder / Kommunikation / UPM taber 1,6 milliarder kroner på strejken
UPM papirmøllen i Kaukas, Finland (billedet er lånt på UPM's hjemmeside).

UPM taber 1,6 milliarder kroner på strejken

Marabu kampagnebanner – maj 2022

UPM har netop offentliggjort en børsmeddelelse vedrørende første kvartal 2022, hvor stort set hele den finske produktion har været strejkeramt. Heri skriver de, at strejken har kostet i omegnen af €220 mio (godt og vel 1,6 mia DKK). Ikke desto mindre er virksomhedens samlede resultat stadig positivt om end noget lavere sammenlignet med første kvartal 2021.

Det er første indikation på den økonomiske virkning af den langvarige strejke, som fandt sin afslutning den 22. april. UPM har, sammenlignet med Q1-2021, øget deres samlede omsætning med 12% så de når op over €2,5 mia. Det skyldes i al overvejende grad prisstigninger, som på de forskellige medier ligger mellem 34 og 74%.

På bundlinjen har de så været begunstiget af reducerede variable omkostninger på grund af strejken. UPM skriver, at de faste omkostninger sammenlignet med Q4 2021 var faldet med €103 mio. på grund af sæsonmæssige årsager, planlagt vedligeholdelse på Kymi-pulpmøllen og strejken, der løb fra 1. januar til 22. april.

I andet kvartal vil de formentlig være ramt af, at lagrene er tømt og de variable omkostninger igen stiger. Så det er spændende, hvor hurtigt de kommer op i fuld produktion. Efterspørgslen fejler ikke noget.

Hos UPM Raflatac, verdens næststørste producent af selvklæbende etiketmaterialer, steg salget fra €391 mio. til €451 mio. på trods strejken, men bruttoavancen blev mere end halveret.

Om resten af 2022

UPM skriver, at der er betydelige usikkerheder i udsigterne for 2022. Det skyldes krigen i Ukraine, den igangværende pandemi, væksten i den europæiske og globale økonomi, energimarkedssituationen i Europa og de stramme råvare- og logistikmarkeder.

Men UPM forventer at den gode efterspørgsel efter deres produkter fortsætter i 2022. I første halvår er produktion og indtjening påvirket af strejken hos de finske enheder UPM Pulp, UPM Biofuels, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers og UPM Communication Papers, samt de to planlagte vedligeholdelseslukninger af papirmassefabrikken i Finland i 2. kvartal.

Salgspriser og variable omkostninger forventes at stige i de fleste UPM-virksomheder i 1. halvår 2022. UPM vil fortsætte med at styre marginer med produktpriser, optimere sit produkt- og markedsmix, samt ved at træffe foranstaltninger til at forbedre den variable og faste omkostningseffektivitet.

Om Søren Winsløw

Mit hjerte banker for at tilvejebringe og formidle viden og information, så det giver mening og værdi, og som kan løfte den enkelte, gruppen, organisationen eller branchen.