Forside / Nyheder / Ledelse / PrinfoTrekroner udliciterer hele deres produktion
På førstesalen i Trekronergade 100 ligger PrinfoTrekroner. Bygningen har tidligere huset en skibsmotorfabrik, men er i dag rammen om PrinfoTrekroner og deres søsterselskab Möglich.

PrinfoTrekroner udliciterer hele deres produktion

– Vi har lagt vores fokus der, hvor det betyder mest for vores kunder, siger daglig leder og indehaver Ole Nielsen. Prinfo Trekroner tog i 2019 en strategisk beslutning om at udfase deres offset- og efterbehandlingsproduktion. I 2022 er turen kommet til den digitale produktion.

I begyndelsen af indeværende år valgte de at kigge dybt i tallene omkring den tilbageværende digitale ark- og storformat-produktion. Konklusionen var den samme som i 2019, at de ville kunne drive en sundere og mere kundeorienteret virksomhed, hvis de lod andre om at producere tryksagerne.

Ole Nielsen er fortrøstningsfuld og mener, at de har udvist rettidig omhu ved at dreje firmaet i en ny retning.

– De er et utroligt vanskeligt marked vi agerer i, hvor først coronaen og siden de stærkt stigende priser har presset stadigt flere trykopgaver over på digitale medier. Kunderne bliver bare mere og mere digitalt orienterede. Vores opgave er at finde de bedste løsninger, som indeholder den bedste kombination af analoge og digitale medier. Derfor er det faktisk en lettelse for os, at vi kan koncentrere os om at rådgive kunden, og ikke om hvordan vi får fyldt vores maskiner op, siger Ole Nielsen.

Han fortæller, at de kan købe trykopgaverne lige så billigt, som hvis de selv skulle producere dem. Nu slipper de bare for alle bekymringerne om, leasing- og servicekontrakter, udstyr der driller på de mest ubelejlige tidspunkter og om bemandingsplanen i produktionen passer til efterspørgslen.

Prinfo-gruppen er det naturlige netværk

Som med offset- og efterbehandlingen er udliciteringen af den digitale produktion gået stort set smertefrit. Der er stadig lidt tilpasninger ifølge Ole Nielsen, men ikke mere end forventeligt. Den smertefri overgang skyldes i høj grad de tætte relationer og de indarbejdede rutiner i Prinfo-gruppen. Stort set hele produktionen er udliciteret inden for netop denne gruppe.

Prinfo-netværket handler netop om at kunne bruge hinandens ressourcer og ikke mindst i fællesskab at byde ind på større opgaver, som er for store for den enkelte.

– Vi kom med i Prinfo for 19 år siden. Og det har betydet meget for vores muligheder som en relativ lille virksomhed. Vi har været med på opgaver, blandt andet statens indkøb (SI-aftalerne), som vi ellers ikke ville kunne komme i nærheden af, sige Ole Nielsen.

PrinfoTrekroner har, som så mange andre, oplevet en vækst i storformatproduktionen. De investerede også for nylig i en ny storformatprinter, men har måtte sande, at selv med den er kundernes behov stadig foranderligt, at den alligevel kun dækker noget af storformatbehovet. Derfor har de valgt, at også den er bedre tjent med at stå et sted, hvor der er mere fokus på produktionen.

Nyt bureau skal samle nye opgaver op

At PrinfoTrekroner er ved at flytte sig afspejles også i, at de for et par år siden etablerede social media-bureauet Möglich. De sidder i de samme skønne lokaler som PrinfoTrekroner i Trekronergade 100, hvor der i tidernes morgen blev produceret motorer til fiskekuttere. Ole Nielsen forklarer:

– Man bliver som trykkeri ikke spurgt, om man kan hjælpe med en social media-kampagne. Hvorfor skulle de det? Men vores kunder har brug for løsninger, der involverer alle mulige forskellige medier. Ved at frigøre os fra det maskinorienterede kan vi meget bedre imødekomme den brede vifte af behov som kunderne efterspørger. Derfor etablerede vi Möglich og forventer inden for kort tid at ansætte yderligere to medarbejdere.

Har fået en bredere produktportefølje

Ved at frigøre sig fra produktionen har de oplevet, at kunderne er blevet mere nysgerrige og åbne overfor, hvad PrinfoTrekroner kan tilbyde. Det betyder blandt andet, at de har fået langt flere kreative opgaver med design af fx kampagner og udstillinger. Ole fortæller, at de fx lige har lavet en hel udstilling til museet Charlottenborg, og at den type opgaver stiller helt andre krav til, hvad de skal kunne som partner.

– For det første skal de bruge alle mulige forskellige produkter, og en del af dem skal også installeres og/eller sættes op. Så det kræver at vi arbejder på helt andre tidspunkter end vi plejer, og ofte direkte sammen kunstnere. Det er både skægt og udfordrende. Til den type opgaver benytter vi os at et fast eksternt montageteam.

Rettidig omhu

Ole Nielsen siger, at han er fortrøstningsfuld hvad angår fremtiden. Han mener, at de med deres beslutninger har udvist rettidig omhu og fremtidssikret virksomheden for yderligere en årrække. Han tror også, at der ligger en renæssance og venter på de grafiske løsninger efterhånden som vi trættes af de digitale. Men det har ikke længere nogen betydning for ham, hvornår den indfinder sig.

Om Prinfo-samarbejdet siger han, at det ikke kan fortsætte som en samling af trykkerier. De må sprede sig ud og dække de behov som markedet har og i fællesskab løfte de større opgaver. Og han kan godt se for sig, at de med tiden kommer til at bestå af en række specialvirksomheder og et par store grafiske produktions-hubs. Men han understreger også, at det er et frivilligt samarbejde mellem selvstændige virksomheder, og ting derfor godt kan tage tid.

Om Søren Winsløw

Mit hjerte banker for at tilvejebringe og formidle viden og information, så det giver mening og værdi, og som kan løfte den enkelte, gruppen, organisationen eller branchen.