Forside / Annoncér

Annoncér

Online 2021

Print og Mediers nyhedsbrev udkommer én gang om ugen ca. 44 uger om året.

Nyhedsbrevet havde ultimo 2020 ca. 2.700 abonnenter

Åbningsraten på nyhedsbrevet ligger på ca. 40 procent i gennemsnit henover året.

Download medieplan som PDF.

Download Mediaplan in English as PDF.

Målgruppen er personer i virksomheder, der efterspørger og/eller fremstiller skilte, interiør, merchandise og grafiske produkter, og som har indflydelse på virksomhedens forretningsmæssige udvikling samt valg af tekniske løsninger og materialer.

Priser på årsaftaler – gælder fra aftalens indgåelse og et år frem.

 • Tekstbanner i et år. Banneret ligger på skiftende placeringer mellem nyhederne på web og i nyhedsbrev. Pris 38.000 DKK.
 • Sidebanner i et år. Banneret ligger på skiftende placeringer i yderste højre spalte på web og i nyhedsbrev. Pris 20.000 DKK.
 • Topbanner (maks. to annoncører pr. år). Banneret vil blive vist skiftevis og ligeligt mellem de to sponsorater på både web og i nyhedsbrev. Pris 52.000 DKK.

For alle tre aftaler gælder det, at banneret kan udskiftes hver måned eller efter aftale. Det gælder desuden, for alle tre aftaler, at de medvirker til finansieringen af redaktionel bevågenhed samt eksponering af relevante pressemeddelelser.

Priser på enkeltstående kampagner

 • Kampagnebanner i en måned.
  Kampagnebanneret har samme format som tekstbanneret, men ligger altid øverst i nyhedsstrømmen på hjemmesiden, og vises som eneste tekstbanner på artikelniveau.
  Kampagnebanneret ligger ligeledes øverst i nyhedsstrømmen i nyhedsbrevet i samme periode. Pris 8.200 DKK.
 • Case story foretaget på baggrund af indenlandsk virksomhedsbesøg og med sparring om artiklens indhold og én korrektur. Pris 8.200 DKK.
  (Ved interview uden for landets grænser aftales særskilt pris.)
 • Printertest med en korrektur.
  Pris efter aftale.

Online annonceformater
Topbanner (web) 950 x 150 pixel
Topbanner (nyhedsbrev) 635 x 140 pixel
Tekst- og kampagnebanner 610 x 140 pixel
Sidebanner 120 x 170 pixel

Alle online annoncer skal leveres som JPEG, GIF eller PNG.

Annonceindleveringsfrist
Senest tre arbejdsdage før publicering

Magasin 2021

Print og Mediers trykte magasin udkommer fire gange i løbet af 2021. Oplaget er på 3.200.

Målgruppen er personer i virksomheder, der efterspørger og/eller fremstiller skilte, interiør, merchandise og grafiske produkter, og som har indflydelse på virksomhedens forretningsmæssige udvikling samt valg af tekniske løsninger og materialer.

Udgivelsesplan 2021
22. marts (miljøtema)
7. juni (papirtema)
1. september (Sign, Print & Pack-tema)
22. november

Priser på årsaftaler – gælder for årets fire udgivelser
Helsidesannonce. Pris 42.000 kr.
Halvsidesannonce (tværformat). Pris 27.500 kr.
Bagsidesannonce. Pris 55.000 kr.

Priser på enkeltannoncer
Forsideannonce (dobbeltsidet portfals). Pris 30.000 kr.
Helsidesannonce. Pris 14.500 kr.
Halvsidesannonce (tværformat). Pris 9.300 kr.
Bagsidesannonce. Pris 18.500 kr.
Indstik. Pris 14.500 (Format max A3 falset til A4 på max 250 g papir. Ved større, tungere og/eller evt. adressebærende indstik ring for pris).

Annonceformater – Annoncemateriale
Forside (portfals) Ring for yderligere information
Helside 297 x 210 mm plus beskæring
Halvside 148,5 x 210 mm plus beskæring.
Indstik Ring for yderligere information

Alle magasin-annoncer skal leveres som trykklare PDF-filer (CMYK) med beskæring samt skæremærker.

Annonceindleveringsfrist til tryk
Marts nummeret – 22. februar 2021
Juni nummeret – 10. maj 2021
September nummeret – 4. august 2021
November nummeret – 25. oktober 2021

————————————————————————————————————-

Kontaktinformation for annoncesalg
Lis Lykke
Telefon: + 45 28 11 02 44
E-mail: ll@lykkeogwinslow.dk

Søren Winsløw
Telefon: + 45 61 22 59 97
E-mail: sw@lykkeogwinslow.dk

Med forbehold for fejl og ændringer.

————————————————————————————————————

Handelsbetingelser

Print og Medier anvender følgende vilkår og betingelser for køb, salg og distribution af reklamer og reklamepladser i digitale og trykte medier samt ved arrangementer, der organiseres af Print og Medier.

I tilfælde af at der ikke er indgået anden aftale, gælder disse vilkår.
Afvigelser til disse forhold skal fremgå af en separat aftale eller ordrebekræftelse.

1. Definitioner
Annoncør betyder, at virksomheden annoncerer det produkt eller den tjeneste, der er genstand for annoncen. Køber betyder den person, der placerer ordren som udgiver for kampagnen, hvad enten den pågældende er annoncøren eller annoncørens reklamebureau eller mediekøber.

2. Annoncørens ansvar
2.1 Annoncøren skal garantere, at annoncen og eventuelle tilknyttede oplysninger
ikke krænker intellektuelle ejendomsrettigheder, ophavsrettigheder eller andre
industrielle, intellektuelle eller kommercielle rettigheder. Annoncøren skal også garantere, at annoncen er i overensstemmelse med lovgivningen i det land eller de lande, hvor den bliver offentliggjort.

2.2 Annoncøren er ansvarlig for at levere annoncen eller det aftalte materiale
inden for de angivne frister. Hvis annoncøren ikke gør det, kan Print og Medier
ikke garantere, at annoncen vil blive offentliggjort som aftalt.

2.3 Print og Medier forbeholder sig ret til at opkræve eventuelle omkostninger, der
måtte opstå på grund af at en leveret annonce eller annoncemateriale, ikke er i
overensstemmelse med købsordren.

2.4 Hvis annoncøren ikke leverer en annonce eller et annoncemateriale inden
deadline, forbeholder Print og Medier sig alligevel ret til at opkræve annoncens pris.

3. Annullering af annonce eller annonceplads
3.1 Når køberen annullerer en annonce eller annonceplads, bliver køberen opkrævet 75% af det samlede beløb.

4. Ophavsret for reklamer eller illustrationer
4.1 Ophavsret til annoncemateriale, reklamer og billeder produceret af Print og
Medier ejes af Print og Medier medmindre der er indgået en anden aftale. I alle andre tilfælde er ophavsret ejet af annoncøren.

5. Klager og rettelser
5.1 Enhver klage som følge af fejl skal indsendes senest 10 dage efter annoncens
offentliggørelse.

5.2 I tilfælde af fejl på Print og Mediers vegne vil der blive foretaget en erstatning.
Udgiverens ansvar vil maksimalt svare til prisen på annoncen.

6. Betaling og betingelser
Med mindre andet er aftalt og angivet i købsordren, opkræves betaling i forbindelse med udgivelse. Print og Medier forbeholder sig ret til at opkræve på forhånd i tilfælde af at en kreditvurdering tilsiger det.

7. Ansvar
Hvis en af parterne forhindres i at overholde nogle af vilkårene i denne aftale på grund af brand, oversvømmelse, storm, strejke, lockout eller andre arbejdsproblemer, lovgivning, oprør, krig eller oprør, suspenderes de berørte bestemmelser og/eller andre krav, indtil situationen er normaliseret.