Hvad er en mormon?

Introduktion til mormonisme

Mormonisme er en religion, der har sin oprindelse i USA i begyndelsen af 1800-tallet. Den blev grundlagt af Joseph Smith, som ifølge mormonerne modtog åbenbaringer fra Gud og blev udvalgt som profet. Mormonisme er en kristen trosretning, der bygger på læren i Mormons Bog, som mormonerne anser som et helligt skrift.

Hvad er mormonisme?

Mormonisme er en gren af kristendommen, der har sine egne unikke læresetninger og praksisser. Centralt i mormonismen står troen på Jesus Kristus som frelser og på Joseph Smith som Guds profet i den sidste tid. Mormonismen lægger også stor vægt på familieværdier og et aktivt kristent liv.

Hvem er mormoner?

Mormoner er tilhængere af mormonismen og medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som er den officielle betegnelse for mormonkirken. Der er omkring 16 millioner mormoner på verdensplan, og de er organiseret i menigheder og stake, der er geografiske enheder bestående af flere menigheder.

Historie og grundlæggelse

Mormonismens historie begynder i begyndelsen af 1800-tallet i USA. Ifølge mormonernes overlevering modtog Joseph Smith i 1820 en åbenbaring fra Gud, hvor han blev udvalgt som Guds profet i den sidste tid. I årene efter modtog Joseph Smith flere åbenbaringer og oversatte Mormons Bog, som mormonerne anser som et helligt skrift ved siden af Bibelen.

Joseph Smith og den første åbenbaring

Joseph Smith var en ung mand, der boede i delstaten New York i USA. Ifølge hans egen beretning bad han til Gud for at få svar på, hvilken kirke han skulle tilslutte sig. Han hævdede at have modtaget en åbenbaring, hvor Gud og Jesus Kristus viste sig for ham og sagde, at ingen af de eksisterende kirker var den rette. Dette markerede begyndelsen på mormonismen.

De hellige skrifter – Mormons Bog

Mormons Bog er et centralt skrift i mormonismen og betragtes som et supplement til Bibelen. Ifølge mormonernes tro blev Mormons Bog nedskrevet af profeter i det gamle Amerika og blev senere oversat af Joseph Smith ved hjælp af guddommelig inspiration. Mormons Bog indeholder beretninger om Jesu Kristi besøg i Amerika og indeholder også læresetninger og vejledning til mormonerne.

Tro og lære

Mormonismen har flere centrale læresetninger, der adskiller den fra andre kristne trosretninger. Her er nogle af de vigtigste:

Troen på Gud

Mormonerne tror på en Gud, der er fysisk til stede og har en legemlig form. De tror også på Jesus Kristus som Guds søn og frelser og på Helligånden som en separat guddommelig person. Mormonismen adskiller sig dermed fra den traditionelle kristne lære om Treenigheden.

Kristus og forsoningen

Mormonerne tror, at Jesus Kristus er frelseren og at hans forsoning gør det muligt for mennesker at blive frelst. De tror også på, at mennesker kan opnå evigt liv og blive guddommelige gennem tro på Jesus Kristus og efterlevelse af hans lære.

Det evige ægteskab

Et unikt aspekt af mormonismen er troen på det evige ægteskab. Ifølge mormonernes tro kan ægteskaber indgået i mormonkirken vare for evigt, både i dette liv og i livet efter døden. Dette indebærer, at familier kan forblive sammen i evigheden, hvilket er en central del af mormonernes syn på familieværdier.

Praksis og ritualer

Mormonerne har flere praksisser og ritualer, der er vigtige i deres tro og gudstjeneste. Her er nogle af dem:

Tempelceremonier

Tempelceremonier er en vigtig del af mormonernes tro. Tempelceremonierne inkluderer blandt andet dåb for de døde, hvor mormonerne tror, at de kan udføre dåben på vegne af afdøde slægtninge. Tempelceremonierne er også forbundet med indvielse og velsignelser.

Missionering og tjeneste

Mormonerne er kendt for deres missionering, hvor de sender unge mænd og kvinder ud for at sprede budskabet om mormonismen. Missionærerne bruger ofte to år på at tjene som missionærer og bruger denne tid på at undervise og hjælpe andre mennesker.

Organisation og struktur

Mormonkirken er organiseret hierarkisk med en præsident, der betragtes som Guds profet på jorden. Her er nogle af de vigtigste organisatoriske enheder:

Den globale kirke

Den globale kirke er den overordnede organisation, der styrer mormonkirken på verdensplan. Den ledes af en præsident og to råd bestående af tolv apostle og andre ledere. Den globale kirke har hovedkvarter i Salt Lake City, Utah, USA.

Stake og menigheder

Stake er geografiske enheder bestående af flere menigheder. Hver stake ledes af en stakepræsident, og menighederne ledes af biskopper. Biskopperne har ansvar for det åndelige og praktiske arbejde i menighederne og fungerer som åndelige vejledere for medlemmerne.

Mormonisme i dag

Mormonismen har i dag en betydelig indflydelse i samfundet, især i USA, hvor den blev grundlagt. Her er nogle af de vigtigste aspekter af mormonismen i dag:

Mormonernes rolle i samfundet

Mormonerne er kendt for deres engagement i samfundet og deres fokus på frivilligt arbejde og tjeneste. De er også aktive i politik og har haft flere prominente politikere og ledere i USA.

Mormonisme og familieværdier

Mormonismen lægger stor vægt på familieværdier og styrkelsen af familier. Mormonkirken har programmer og ressourcer, der hjælper medlemmerne med at opbygge stærke familier og støtte hinanden i deres tro og liv.

Kritik og kontroverser

Mormonismen har også været genstand for kritik og kontroverser. Her er nogle af de mest omtalte emner:

Polygami og mormonismen

Mormonismen er blevet forbundet med polygami på grund af sin historiske praksis med flerkoneri. Selvom mormonkirken officielt har forbudt polygami siden 1890, er der stadig nogle mindre grupper, der praktiserer det.

Kritik af mormonismens lære

Mormonismen har også været genstand for kritik fra andre kristne trosretninger, der ikke anerkender mormonismens lære som kristen. Der har også været debat om nogle af mormonismens læresetninger og praksisser, herunder troen på Gud og Jesus Kristus.

Afsluttende tanker

Mormonismen har en betydelig betydning og indflydelse på mange menneskers liv verden over. Den tilbyder en unik tilgang til kristendommen og lægger stor vægt på familieværdier og et aktivt kristent liv. Det er vigtigt at respektere og åbne dialog omkring mormonismen for at fremme forståelse og tolerance mellem forskellige trosretninger.

Mormonismens betydning og indflydelse

Mormonismen har formet livet for millioner af mennesker og har haft en betydelig indflydelse på samfundet. Den har bidraget til opbygningen af samfund og har inspireret mange til at leve et meningsfuldt og givende liv.

Respekt og dialog omkring mormonisme

Det er vigtigt at huske på, at mormonerne er en del af det religiøse mangfoldighed i verden. Respekt og åben dialog er nøglen til at opbygge broer mellem forskellige trosretninger og fremme gensidig forståelse og tolerance.