Hvor mange bor i Rusland?

Introduktion

Rusland er verdens største land i areal og strækker sig over både Europa og Asien. Det er også et af verdens mest folkerige lande. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvor mange mennesker der bor i Rusland og undersøge forskellige aspekter af landets befolkning.

Ruslands befolkning

Hvor mange mennesker bor i Rusland?

Rusland har en stor befolkning, og ifølge de seneste oplysninger fra Ruslands Statistik er der omkring 146 millioner mennesker, der bor i landet. Dette gør Rusland til det niendestørste land i verden, når det kommer til befolkningstal.

Befolkningstæthed i Rusland

På grund af Ruslands enorme areal er befolkningstætheden relativt lav. Landet strækker sig over ca. 17,1 millioner kvadratkilometer, hvilket betyder, at der i gennemsnit er omkring 8,5 mennesker pr. kvadratkilometer. Dette er langt lavere end mange andre lande i verden.

Økonomi og befolkningens fordeling

Urbanisering i Rusland

Rusland gennemgår en proces med urbanisering, hvor flere og flere mennesker flytter fra landdistrikter til byområder. Dette skyldes primært økonomiske muligheder og bedre adgang til uddannelse og sundhedsydelser. De største byer i Rusland er Moskva, Sankt Petersborg og Novosibirsk.

Regionale forskelle i befolkningstal

Rusland er et stort og mangfoldigt land, og der er betydelige regionale forskelle i befolkningstal. De mest befolkede regioner er Centralregionen, Sibirien og Fjernøsten. Disse områder har også en højere befolkningstæthed sammenlignet med mere afsidesliggende områder som Sibirien.

Befolkningens sammensætning

Etniske grupper i Rusland

Rusland er et multietnisk land med en bred vifte af forskellige etniske grupper. Den største etniske gruppe er russere, der udgør omkring 80% af befolkningen. Der er også betydelige mindretal af tatarer, ukrainere, bashkirer og mange andre.

Religion i Rusland

Rusland er kendt for sin ortodokse kristendom, og den russisk-ortodokse kirke er den største kristne trosretning i landet. Der er dog også betydelige muslimske, buddhistiske og andre religiøse samfund i Rusland.

Årsager til befolkningstilvækst og -nedgang

Fødselsrate og dødsrate i Rusland

Rusland har oplevet en nedgang i befolkningstallet i de seneste år. Dette skyldes primært en lav fødselsrate og en høj dødsrate. Der er dog også bestræbelser på at øge fødselsraten gennem politiske tiltag og incitamenter.

Migration i Rusland

Migration spiller også en rolle i Ruslands befolkningstal. Mange mennesker flytter til større byer i håb om bedre jobmuligheder og levestandard. Der er også migration mellem forskellige regioner i Rusland, hvor nogle områder oplever tilflytning, mens andre oplever fraflytning.

Sammenligning med andre lande

Ruslands befolkning i forhold til andre lande

Sammenlignet med andre lande er Rusland et af de mest folkerige. Det rangerer som det niendestørste land i verden, når det kommer til befolkningstal. Dog er befolkningstætheden lav på grund af landets enorme areal.

Konklusion

Sammenfatning af Ruslands befolkning

Rusland har en stor og mangfoldig befolkning, der strækker sig over et enormt territorium. Landet oplever urbanisering, regionale forskelle i befolkningstal og har en bred vifte af etniske grupper og religioner. Befolkningstallet er påvirket af fødselsrate, dødsrate og migration. Samlet set er Rusland et af verdens mest folkerige lande.