Remittere: En omfattende forklaring og informativ guide

Hvad betyder remittere?

Remittere er et dansk udtryk, der refererer til handlingen med at sende penge eller betalinger fra en person eller virksomhed til en anden. Det kan også beskrive processen med at overføre penge til udlandet eller til en anden bankkonto. Remittering er en vigtig del af både den medicinske og finansielle verden, og det er afgørende at forstå, hvordan det fungerer og de forskellige anvendelsesområder.

Definition af remittere

Remittere kan defineres som handlingen med at sende penge eller betalinger fra en person eller virksomhed til en anden. Det indebærer normalt overførsel af midler fra en bankkonto til en anden, enten inden for det samme land eller internationalt. Remittering kan også omfatte betaling af regninger, indsendelse af penge til familie i udlandet eller foretagelse af betalinger til leverandører.

Etymologi af remittere

Ordet “remittere” stammer fra latin og kommer fra det latinske ord “remittere”, der betyder “at sende tilbage” eller “at returnere”. Det refererer til handlingen med at sende noget tilbage eller overføre det til en anden person eller et andet sted. I dag bruges udtrykket remittere primært inden for finans- og bankverdenen, men det kan også have medicinske og juridiske konnotationer.

Relevante anvendelsesområder for remittere

Medicinsk anvendelse af remittere

I medicinsk sammenhæng kan remittere referere til handlingen med at henvise en patient til en specialist eller en anden læge. Når en læge remitterer en patient, betyder det, at de sender patienten videre til en anden læge for yderligere undersøgelse eller behandling. Dette sker normalt, når den oprindelige læge ikke har den nødvendige ekspertise eller ressourcer til at behandle patienten fuldt ud.

Finansiel anvendelse af remittere

I den finansielle verden refererer remittere til processen med at sende penge eller betalinger fra en person eller virksomhed til en anden. Dette kan omfatte overførsel af midler mellem bankkonti, betaling af regninger, udbetaling af lønninger eller foretagelse af internationale betalinger. Remittering spiller en vigtig rolle i at lette handel og økonomisk aktivitet på tværs af grænser og mellem forskellige finansielle institutioner.

Processen med at remittere

Trin for trin guide til at remittere

Processen med at remittere kan variere afhængigt af den specifikke situation og de involverede parter. Her er en generel trin-for-trin guide til at remittere:

 1. Identificer modtageren og indsamle deres bankoplysninger, herunder banknavn, kontonummer og eventuelle relevante koder som SWIFT-kode eller IBAN-nummer.
 2. Log ind på din egen bankkonto eller brug en online betalingstjeneste, der understøtter remittering.
 3. Vælg den ønskede overførselsmetode og indtast modtagerens bankoplysninger.
 4. Angiv det beløb, du ønsker at remittere, og vælg den ønskede valuta.
 5. Bekræft oplysningerne og gennemfør betalingen.
 6. Hold øje med transaktionen og sørg for, at pengene er blevet modtaget af modtageren.

Fordele og ulemper ved at remittere

Remittering har både fordele og ulemper, som det er vigtigt at være opmærksom på:

 • Fordele ved remittering:
  • Hurtig og bekvem måde at sende penge på.
  • Mulighed for at foretage internationale betalinger.
  • Øget sikkerhed gennem brug af kryptering og sikkerhedsforanstaltninger.
 • Ulemper ved remittering:
  • Gebyrer og omkostninger forbundet med transaktioner.
  • Valutavekslingsgebyrer og potentielle tab på grund af valutakurssvingninger.
  • Forlænget behandlingstid for internationale betalinger.

Relevante love og regler om remittering

Lovgivning om remittering i Danmark

I Danmark er remittering reguleret af forskellige love og regler, der har til formål at sikre sikkerhed og beskyttelse af forbrugere. Nogle af de vigtigste love og regler om remittering i Danmark inkluderer:

 • Finanstilsynets regler for betalingsformidling og e-penge.
 • Hvidvaskningsloven, der har til formål at forhindre pengevask og finansiering af terrorisme.
 • Persondataforordningen (GDPR), der beskytter personlige oplysninger og privatlivets fred.

Internationale regler for remittering

På internationalt plan er der også forskellige regler og standarder, der regulerer remittering. Nogle af de mest kendte inkluderer:

 • SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), der er en global organisation, der faciliterer sikker kommunikation og overførsel af penge mellem finansielle institutioner.
 • Basel-komiteen for banktilsyn, der fastsætter globale standarder for banktilsyn og regulering.
 • Financial Action Task Force (FATF), der bekæmper hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme gennem udvikling af internationale standarder og anbefalinger.

Alternativer til remittering

Andre metoder til at overføre penge

Hvis remittering ikke passer til dine behov, er der flere alternative metoder til at overføre penge, herunder:

 • Kontantoverførsel via pengeoverførselstjenester som Western Union eller MoneyGram.
 • Brug af digitale betalingstjenester som PayPal eller Venmo.
 • Overførsel af penge gennem mobilbetalingsapps som MobilePay eller Swish.

Sammenligning af remittering med andre betalingsformer

Remittering adskiller sig fra andre betalingsformer på flere måder. Her er en sammenligning af remittering med andre betalingsformer:

Betalingsform Fordele Ulemper
Remittering Hurtig og bekvem måde at sende penge på. Mulighed for internationale betalinger. Gebyrer og omkostninger. Valutavekslingsgebyrer og valutakurssvingninger.
Kontantbetaling Umiddelbar tilgængelighed af midler. Ingen gebyrer eller omkostninger. Risiko for tab eller tyveri af kontanter. Begrænset anvendelse i online transaktioner.
Digitale betalingstjenester Hurtig og nem betaling. Mulighed for at betale online og via mobilapps. Kræver internetadgang og oprettelse af en konto. Nogle gebyrer kan gælde.

Relevante begreber inden for remittering

SWIFT-kode og IBAN-nummer

En SWIFT-kode (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) er en internationalt anerkendt kode, der identificerer en bestemt bank eller finansiel institution. En IBAN (International Bank Account Number) er en international standard for identifikation af bankkonti. Begge disse koder bruges til at sikre, at penge sendes til den rigtige modtager og bank.

Valutakurser og gebyrer ved remittering

Valutakurser og gebyrer kan påvirke omkostningerne ved remittering. Når du sender penge til udlandet, skal du være opmærksom på valutakurserne og eventuelle gebyrer, der pålægges af din bank eller betalingstjenesteudbyder. Det er vigtigt at sammenligne forskellige muligheder for at få den bedste valutakurs og minimere omkostningerne ved remittering.

FAQ om remittering

Hvordan kan jeg remittere penge til udlandet?

For at remittere penge til udlandet skal du følge disse trin:

 1. Indsamle modtagerens bankoplysninger, herunder banknavn, kontonummer og eventuelle relevante koder som SWIFT-kode eller IBAN-nummer.
 2. Log ind på din egen bankkonto eller brug en online betalingstjeneste, der understøtter internationale overførsler.
 3. Vælg den ønskede overførselsmetode og indtast modtagerens bankoplysninger.
 4. Angiv det beløb, du ønsker at remittere, og vælg den ønskede valuta.
 5. Bekræft oplysningerne og gennemfør betalingen.

Hvor lang tid tager det at remittere penge?

Tiden det tager at remittere penge kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder de involverede banker eller betalingstjenesteudbydere, den valgte overførselsmetode og om det er en national eller international betaling. Generelt kan det tage alt fra få minutter til flere bankdage at fuldføre en remitteringstransaktion.

Hvordan undgår jeg fejl under remitteringsprocessen?

For at undgå fejl under remitteringsprocessen er det vigtigt at dobbelttjekke alle oplysninger, herunder modtagerens bankoplysninger og det beløb, du ønsker at sende. Det anbefales også at kontakte din bank eller betalingstjenesteudbyder for at få yderligere vejledning og bekræftelse af processen.

Opsummering

Remittere er handlingen med at sende penge eller betalinger fra en person eller virksomhed til en anden. Det kan omfatte overførsel af midler mellem bankkonti, betaling af regninger eller internationale betalinger. Remittering spiller en vigtig rolle i både den medicinske og finansielle verden. Det er vigtigt at forstå processen, relevante love og regler samt alternativer til remittering for at foretage sikre og effektive pengeoverførsler.

Referencer

[1] Finanstilsynet: Regelgrundlag for betalingsformidling og e-penge – https://www.finanstilsynet.dk/Regler-og-vejledninger/Regler-for/betalingsformidling-og-e-penge

[2] Retsinformation: Hvidvaskningsloven – https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1093

[3] EU-Kommissionen: Persondataforordningen (GDPR) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

[4] SWIFT – https://www.swift.com/

[5] Basel-komiteen for banktilsyn – https://www.bis.org/bcbs/

[6] Financial Action Task Force (FATF) – https://www.fatf-gafi.org/